fredag 31 oktober 2008

Vad är det som går och går och går...?

Klockan? Nej, Lillan! Hon klarar att gå fyra-fem steg utan stöd, men hon vill gärna ha stöd (det går väl fortare så), så hon tar alla tillfällen i akt att pocka på uppmärksamhet och ta oss i ena handen och så vill hon promenera. Så nu turas vi om alla tre att promenera runt i huset med Lillan. Nu får vi både motion och mystid med Lillan. Samtidigt. Kanon!

Inga kommentarer: