söndag 3 april 2016

Tröghetslagens tillämpning en söndagförmiddag
Förhör sonen på NO-läxa en söndagförmiddag. Ganska passande ämne en trött söndagsförmiddag... Inga kommentarer: