måndag 28 maj 2012

Nyfiken

Mamma, vad står det på skylten? Mamma, vad står det på mjölkpaketet? Mamma, vad står det på huset? Mamma, vad står det på brödpaketet? Mamma, vad står det...

Inga kommentarer: