lördag 14 januari 2017

Just for the record


Ifall jag nån gång skulle fundera över hur länge julen 2016 varade så noterar jag det här. Till den 14 januari 2017. Dagen då granen och adventsbelysning togs bort.


Kök utan jul.Inga kommentarer: