torsdag 17 mars 2011

Man kan bli trött för mindre

om man sitter och läser sånt här

- - - Även om ett kunskapsteoretiskt och ontologiskt intresse kan förknippas med vissa forskningsmetoder - till exempel sambandet mellan naturvetenskapens epistemologi (framför allt positivismen) och surveyforskning eller mellan en tolkande epistemologi (till exempel fenemenologi) och kvalitativa intervjuer - är dessa samband eller kopplingar inte av ett deterministiskt slag. - - -

när klockan närmar sig midnatt. Ja jisses. Jag tror jag slår igen boken och går och lägger mig nu. Mitt ontologiska intresse har falnat. Det känns ganska deterministiskt. Och framför allt inte särskilt positivistiskt. ;-)

Inga kommentarer: