lördag 1 augusti 2009

Same same but different

Samma strand. Två olika dagar. 30 minuter ena dagen, 5 timmar andra dagen.

Perfekt med mini-sandleksaksset. Finns alltid med i skötväskan, så är vi alltid redo. För sandlåda eller strand. Bilen till vänster i bild är Lillans älskade sko.

Tidigt på morgonen, innan stranden fylldes av badgäster.